စက်ရုံလည်ပတ်ခြင်း - Zhongshan Vangood Appliances Mfg Co., Ltd.

စက်ရုံခရီး

ကုမ္ပဏီစက်ရုံရုပ်ပုံ

http://zsvangood.com/
ခေါင်းစဉ်မဲ့- ၁
၁ (၈)၊
http://zsvangood.com/
http://zsvangood.com/
ခေါင်းစဉ်မဲ့ - ၂
၁ (၂)၊
၁ (၁)၊

ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ကိရိယာရုပ်ပုံ

ခေါင်းစဉ်မဲ့- ၁
ခေါင်းစဉ်မဲ့- ၁
ခေါင်းစဉ်မဲ့- ၁
ခေါင်းစဉ်မဲ့- ၁
ခေါင်းစဉ်မဲ့- ၁
(၆) ၁၊

အထုပ်ပုံ

IMG_20190418_152107
mmexport1535947385794
IMG_20190419_161422
IMG_20180905_095945
IMG_20180906_150211
IMG_20180913_092841
IMG_20180914_141148